Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Tướng Đồng Sỹ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh phê phán CTN Trương Tấn Sang

(TTHN) - Ban BT- TTHN nhận được E.mail gửi đến với nội dung là một lá thư gửi BCT, TWĐ, ĐBQH được cho là của tướng Đồng Sỹ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh phê phán CTN Trương Tấn Sang. Do thông tin nhận được chưa có điều kiện kiểm chứng, với thái độ hết sức dè dặt TTHN xin được đăng nguyên văn là thư nói trên để bạn đọc tìm hiện mang tính chất tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về sự khả tín của tài liệu này.
Trang 1/5
Trang 2/5
Trang 3/5
Trang 4/5
Trang 5/5

Nguồn: http://www.tintuchangngay.org/2012/11/tuong-ong-sy-nguyen-va-nguyen-trong.html
Chia sẻ bài viết này

0 phản hồi

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2012 Tư Sang tráo trở
Posts RSS Comments RSS
Back to top