Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Công ty bà Đặng Thị Hoàng Yến: ITA - Vay nợ dài hạn cuối quý 3 gấp đôi số dư đầu năm

Luỹ kế 9 tháng năm 2012, ITA lãi ròng 16,65 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ
Bà Đặng Thị Hoàng Yến (trên) - Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.
Nợ phải trả của ITA lên tới trên 4.304 tỷ đồng
Như đã thông tin trên báo cáo của riêng công ty mẹ, trong quý 3 khoản mục hàng bán bị giảm trừ lớn đã khiến KQKD quý 3 nhiều biến động. Cụ thể:

- Doanh thu bán hàng đạt 410,74 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 112 tỷ đồng cùng kỳ nhưng khoản giảm trừ doanh thu lên đến 643,69 tỷ đồng khiến doanh thu thuần còn -232,95 tỷ đồng, cùng kỳ là 81,9 tỷ đồng.
- Giá vốn hàng bán -287,97 tỷ đồng nên dù doanh thu thuần âm công ty vẫn có lãi gộp 55,02 tỷ đồng, cùng kỳ 44,92 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm từ 64,57 tỷ đồng còn 23,82 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 13,75 tỷ đồng còn 6,3 tỷ đồng nên lãi thuần tăng mạnh từ 4,95 tỷ đồng lên 32,72 tỷ đồng.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến 20,86 tỷ đồng trong khi cùng kỳ hoàn nhập gần 6 tỷ đồng nên lãi sau thuế quý 3 đạt 11,42 tỷ đồng trong đó phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ là 10,93 tỷ đồng, giảm hơn 7 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng năm 2012, ITA lãi ròng 16,65 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ.

Dư nợ vay nợ dài hạn của công ty tăng mạnh từ 1.020 tỷ đồng đầu năm lên 2.040 tỷ đồng cuối quý 3. ITA cho biết tập đoàn thực hiện các khoản vay này nhằm mục đích tài trợ cho việc phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị, trung tâm nhiệt điện Kiên Lương đang triển khai.


Chia sẻ bài viết này

0 phản hồi

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2012 Tư Sang tráo trở
Posts RSS Comments RSS
Back to top