Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

no image

TÀI LIỆU MẬT: Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương bán đất và biển cho Tàu với giá 2 tỉ USD

Sau vụ CSVN bán nước cho Trung Cộng, theo lời ông Hoàng Minh Chính cho biết thì không ai biết được ai trong bộ chính trị đã ký tên trong vụ... Đọc thêm »
 
© 2012 Tư Sang tráo trở
Posts RSS Comments RSS
Back to top