Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

no image

Lê Khả Phiêu: Bán Nước vì Chơi Gái Tàu

" Sướng con koo, mù con mắt” Lê Khả Phiêu Hiện tượng thật sự và rất lạ lùng bao trùm Việt Nam từ nam chí bắc, từ đông sang tây: Một ngư... Đọc thêm »

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Trương Tấn Sang bất tài thất đức?

Trương Tấn Sang bất tài thất đức?

  “Tôi chẳng cần biết ông ta là Trương Tấn Sang hay Trương Tấn Hèn gì cả! Tôi chỉ biết là hôm nay ông ta vi phạm nội qui phòng thi nên t... Đọc thêm »
 
© 2012 Tư Sang tráo trở
Posts RSS Comments RSS
Back to top