Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Ông Trương Tấn Sang phải kiểm điểm nghiêm túc!

Tôi không rõ khi kiểm điểm cá nhân trước Bộ chính trị, ông Trương Tấn Sang có kiểm điểm những mối quan hệ nhập nhằng chết người của một nhà chính trị cao cấp không ? chắc là không, bởi như ông Trương Tấn Sang nói với các chiến hữu “ cái nào không có chứng cứ cụ thể coi như không có”.

Vậy xin nêu ra đây các mối quan hệ đó,Bộ chính trị nhớ và làm kiểm điểm bổ sung cho ông Trương Tấn Sang:

1- Ông Sang quan hệ như thế nào với nhóm Nguyễn Hữu Hiền, Trần Huỳnh Duy Thức để đẻ ra cái đảng mới nhằm lật đổ nhà nước và chọn ông làm thống lĩnh. Mưu đồ gì mà Trương Tấn Sang viết thư đề cử Nguyễn Hữu Hiền làm Vụ trưởng của Bộ Bưu chính viễn thông ? Nếu An ninh Việt Nam không phát hiện ra thì sẽ như thế nào ?

2- Vừa qua trên mạng nhiều người nói ông 4 Sang cho lập ra Blog Quan làm báo để chống Chính phủ Việt Nam, chống ông Nguyễn Tấn Dũng, chắc là ông Sang sẽ nói không có bằng cớ gì liên quan đến ông Sang. Vậy thì cái anh Chí Dũng nguyên là thư ký lúc Trương Tấn Sang làm ở TP. Hồ Chí Minh và vẫn quan hệ thân thiết với Tư Sang bị An Ninh bắt vì tham gia Quan làm báo. Chí Dũng có quan hệ với ông không ? Ông có chỉ đạo Chí Dũng không ? phải kiểm điểm ông Sang chứ.

3- Còn một số quan hệ nữa ông Sang cần kiểm điểm như quan hệ với 5 Cam dẫn tới bị kỷ luật, quan hệ với Đặng Thì Hoàng Yến, vừa bị đưa ra khỏi Quốc hội…Tuy nhiên chúng tôi muốn đòi phải được kiểm điểm cái việc ông Trương Tấn Sang đi đêm với Trung Quốc, bán rẻ biển đảo Việt Nam cho Trung Quốc. Đây là tội với non sông đất nước chứ không phải khuyết điểm. Nghe theo quan Tàu quay lại chống Chính phủ, chống Thủ tướng (với cái lý do : Thủ tướng chống Tàu xâm phạm Tổ quốc Việt Nam). Vậy mà ông Sang làm rùm ben lên, ông Sang nhân cơ hội muốn làm Thủ tướng, muốn lật đổ Chính phủ, ông có hiểu rằng làm như vậy là đảo chính là tự Tư Sang tiêu diệt mình hay không ?

Ai "cõng rắn cắn gà nhà"?

Tôi đồng tình với nhà văn Trần Mạnh Hảo, với nhà báo Nguyễn Thông, nhà báo Trương Duy Nhất… về những nhận xét bài phát biểu non kém, thiếu trách nhiệm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong dịp quốc khánh 2/9. Mới đây trên mạng Chủ quyền biển đông, ông Nguyễn Dân có bài “Có hay không kẻ cõng rắn cắn gà nhà” ? bài viết ngắn nhưng sâu sắc. Tôi đồng tình rằng : đã là Chủ tịch nước mà nói  có kẻ “Cõng rắn cắn gà nhà” ắt rằng ông đã biết kẻ “ Cõng rắn” phản bội tổ quốc làm nô lệ cho Tàu. Vậy biết sao không xử ? Hay là một kiểu suy diễn đồng điệu như Quan làm báo, tôi phản đối kiểu suy diễn vu khống của Quan làm báo.Cách nói của ông Trương Tấn Sang cũng một duột với Quan làm báo. Ông không còn giữ sĩ diện quốc gia, chuyện đã rõ mà Chủ tịch nước không xử thì để mất nước sao ? còn nói mà không có, nghĩa là chỉ phán đoán, nói mò thì cũng là một cách vu khống, mà đây là vu khống quốc gia. Chao ôi, đất nước có kẻ “Cõng rắn cắn gà nhà sao”. Trung quốc đã và đang xâm lược chúng ta. Kẻ nào tiếp tay Trung Quốc để cướp nước ta. Có không ? Ai ?
Xin ông Trương Tấn Sang nêu bằng chứng ra và chém đầu kẻ đó. Nếu không tìm ra thì ông cần kiểm điểm trước Bộ chính trị về cách suy diễn, tùy tiện mang hàm ý chụp mũ người khác làm nhục quốc gia và đây cũng là điều hỗ thẹn với tiền nhân ông Chủ tịch nước ạ.

Trần Minh Mẫn


Người Hà Nội

Nguồn:  http://chuquyenbiendongvietnam.wordpress.com/2012/08/22/ong-truong-tan-sang-phai-kiem-diem-nghiem-tuc/
Chia sẻ bài viết này

0 phản hồi

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2012 Tư Sang tráo trở
Posts RSS Comments RSS
Back to top