Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

KBC - Công ty ông Đặng Thành Tâm bỏ chạy khỏi Phương Tây

Sau một loạt các sai phạm nghiêm trọng của cá nhân Đặng Thành Tâm và các người liên quan tại Ngân hàng Phương Tây cùng việc kinh doanh thua lỗ nặng nề của các tập đoàn, trong Quý 3/2012, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đã bỏ chạy khỏi Phương Tây sau khi thoái toàn bộ 26,55 triệu cổ phần.

Hàng tồn kho của KBC ở thời điểm 30/9/2012 lên tới gần 7.100 tỷ đồng, tăng hơn 1.200 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả của KBC ở thời điểm 30/9 là 6.688 tỷ đồng.

CTCP Kinh Bắc công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012. Theo đó, quý 3 công ty lỗ ròng 132,2 tỷ đồng, 9 tháng lỗ ròng 233,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2011 công ty chỉ lỗ hơn 15 tỷ đồng.
Doanh thu bán hàng quý này của KBC chỉ đạt 13,8 tỷ đồng, giảm 66%, lũy kế 9 tháng đạt 188,4 tỷ đồng, giảm 53% cùng kỳ 2011.
Doanh thu tài chính quý này đạt hơn 8,27 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lên tới 83,68 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2011 và chi phí này chủ yếu là chi phí lãi vay. Lũy kế 9 tháng doanh thu tài chính đạt 31,6 tỷ đồng, giảm 84% cùng kỳ 2011 trong khi chi phí tài chính lên tới 243 tỷ đồng, tăng 8% cùng kỳ 2011.

Lợi nhuận từ các công ty liên kết của KBC lỗ 32 tỷ đồng trong quý 3/2012 và lỗ 46,6 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2012.

Do chi phí quá lớn trong khi doanh thu bán hàng chỉ 13 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế quý 3/2012 của KBC lỗ hơn 140 tỷ đồng, 9 tháng lỗ 265 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2011 LNTT hợp nhất của KBC lãi hơn 50 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của KBC lỗ 132 tỷ đồng trong quý 3/2012, 9 tháng lỗ 233 tỷ đồng. EPS 9 tháng âm 805 đồng/cp.

KBC đã bán toàn bộ hơn 26,55 triệu cổ phần tại Ngân hàng Phương Tây

Trong danh mục đầu tư dài hạn của KBC bất ngờ thấy ngân hàng này đã bán toàn bộ hơn 26,55 triệu cổ phần của ngân hàng Phương Tây (Western Bank) trong quý 3 năm 2012.

Danh mục đầu tư dài hạn của KBC (Quý 3/2012)
Hàng tồn kho của KBC ở thời điểm 30/9/2012 lên tới gần 7.100 tỷ đồng, tăng hơn 1.200 tỷ đồng so với đầu năm

Tổng nợ phải trả của KBC ở thời điểm 30/9 là 6.688 tỷ đồng trong đó nợ chịu lãi ngắn hạn là 420 tỷ đồng, giảm 800 tỷ so với đầu năm tuy nhiên khoản chi phí phải trả lên đến 1.120 tỷ đồng, tăng 330 tỷ so với đầu năm, khoản phải trả phải nộp ngắn hạn tăng 475 tỷ so với đầu năm.

Các chủ nợ cho vay dài hạn của KBC
 Vay nợ dài hạn của KBC là 3.665 tỷ (trong đó 3.000 tỷ là trái phiếu), tăng 300 tỷ so với đầu năm. Mặc dù vậy KBC lại có khoản cho vay không lãi (trong mục Phải thu ngắn hạn) 153,7 tỷ đồng ở thời điểm 30/9/2012, con số này đầu năm lên đến 395 tỷ đồng.

Theo Phương Mai - TTVN/HSX/KBC


Chia sẻ bài viết này

0 phản hồi

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2012 Tư Sang tráo trở
Posts RSS Comments RSS
Back to top